Gösterilen: HUKUK

HUKUK
0 Sivil Anayasaya Ramak Kala!

Yeni bir anayasayı daha doğrusu sivil bir anayasayı ne kadar istiyor ve karar mekanizmalarından talep ediyoruz? Türkiye’deki bireyler, üyesi bulundukları…

HUKUK
0 Özgür Hürriyet

Özgürlük geniş anlamıyla “kişinin istediği gibi davranabilme imkânı”, sınırlı anlamıyla “insanın kendi kendini belirleyebilme imkânıdır. Buna göre, eylemlerin arkasındaki nedeni…