Doğadaki Fizik Kuralları ve Dengesi

0

Oğuz Kaan Yıldız

19.yy’ın sonu 20.yy’ın başı itibarıyla fizik bilimi gelişmelerine hız vermiş,  evrenin oluşumu ve çalışma prensibi ile ilgili merak edilen çoğu şeye açıklık getirmiştir.

Önceleri evrende sadece Kütle Çekim Kuvveti ve Elektromanyetik Kuvvet’in var olduğu bilinirken, şimdilerde bu kuvvetlere Zayıf ve Şiddetli Nükleer Kuvvetler eklenmiştir. Bugün evrenin dengelerini bu dört kuvvetin sağladığı fizik bilim adamlarınca kabul görmüştür.

Bu kuvvetleri inceleyelim ve var olmamaları varsayımında neler olacağı hakkında fikir yürütelim.

  1. Şiddetli Nükleer Kuvvet

Atom çekirdeğindeki tüm parçaları bir arada tutan en güçlü kuvvettir. Atom çekirdeğinde pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlar bir arada bulunmaktadır. Protonlar yüklü oldukları için birbirini itmektedir. Eğer çekirdekte başka bir kuvvet olmasa, protonların birbirine uyguladığı elektromanyetik kuvvet dengelenemez ve atomdaki parçacıklar bir arada olmazdı.

  1. Elektromanyetik Kuvvet

Elektrik yüklü parçacıklar arasında oluşan itme veya çekme kuvvetidir. Uzun menzilli bir kuvvettir ve en güçlü örneği mıknatıslardır. Elektron(negatif yüklü) ve proton(pozitif yüklü) arasındaki çekim kuvvetidir.

  1. Zayıf Nükleer Kuvvet

Atom asıl dengesini protonlar(pozitif yüklü) ve nötronlar(yüksüz) arasındaki bu kuvvetle oluşturur. Bu kuvvet özellikle içinde fazla nötron yada proton bulunduran çekirdeklerin dengesini sağlamada önemli rol oynar ve radyoaktif parçalanmaya neden olan şey bu kuvvettir.

  1. Kütle Çekim

Kütlesi olan tüm parçacıklar arasındaki etkileşim kuvvetidir. Gezegenler arasıve dünyanın bize uyguladığı kütle çekim kuvveti en büyük örnekleridir.

Şiddetli Nükleer Kuvvet olmasaydı;

Hidrojen’ den başka bir madde olmazdı. Bu da dünyadaki tüm canlı hayatın sona ermesi demektir. Bunun sebebi ise Hidrojen çekirdeğinde tek bir proton olmasıdır.

Elektromanyetik Kuvvet olmasaydı;

Bu kuvvet sayesinde var olan her şeyin büyüklüğü belirlendiğinden olmaması durumunda her şey aşırı büyür yada aşırı küçülürdü. Örneğin evrendeki her şey küçülür ve bu durumda dünya bir portakal kadar kalabilirdi. Yıldızlar birer karadelik olup galaksi her şeyi yutabilirdi. Bu da tüm canlı hayatın son bulması anlamına gelirdi.

Zayıf Nükleer Kuvvet olmasaydı;

Bu kuvvet biraz daha güçlü olsaydı Büyük Patlama’da(Big Bang) Hidrojen atomları Helyum’a dönüşürdü; biraz daha zayıf olsaydı yıldızlardaki ağır elementlerin oluşumu değişir ve vücudumuzda bu değişim olamayacağından dolayı yine tüm canlı hayatı son bulurdu.

Kütle Çekim olmasaydı;

Bu kuvvet de biraz daha güçlü olsaydı yıldızlar çekim gücüne direnemeyecek ve kara deliklere dönüşecekti; biraz daha zayıf olsaydı, ağır elementler oluşturan yıldızlar oluşmayacaktı. Yani bu kuvvetin eksikliği ya da fazlalığı da tüm canlı hayata son vermeye yeterlidir.

Hülasa;

Bu kuvvetlerin arasında eşsiz bir denge vardır ve bu denge bozulduğunda tüm evren en ufak parçasıyla çökecektir. Şükretmeliyiz ki bu kuvvetler insanoğlu tarafından değiştirilemiyor ve satın alınamıyor. Yoksa içimizdeki sonsuz açlık, evreni de tüketebilir ve kendi sonumuzu getirebilirdi.

Kaynakça

http://atominsan.net/makaleler/110-evrenin-doert-kuvveti.html

http://bilimnotlarim.blogspot.com.tr/2012/09/evrenin-dort-temel-kuvveti.html

http://www.kozmikanafor.com/evrendeki-temel-kuvvetler/

https://tr.wikipedia.org/wiki/D%C3%BCnya

 

Paylaş

Yazar Hakkında

Genç Barış

Yorumlar kapalı.